O klubu

O klubu

Vlajka Kulového blesku 

Ke hře jsme se scházeli mezi lety 1998-2015 v olomouckém rozáriu, které je součástí botanické zahrady Výstaviště Flora. Nyní jsou v místech, kde jsme osmnáct let hráli, dětské atrakce a tak hrajeme různě. Tehdy s námi ještě hráli: Ivan Fakla, Zuzana Bartsch Veselá, Petr Poštulka a Hana Poštulková. Členy klubu se pak ještě stali Dana Kviatkovská, Radim Kviatkovský, Eliška a Markéta Calábkovy.

Dnes hostujeme na Podkově, ale ligu hráváme u Meteoru, na Zbrojnici nebo hřištích francouzské sekce Slovanského gymnázia…

Novým zázemím by se nám snad mohlo stát i obrovské nádvoří Korunní pevnůstky, kde v pondělky pořádáme tréninky pro seniory.