Jiří Voňka

7k52

OBUT MATCH+
7K52
690

Zpravidla hraje na pozici univerzála.
Nejusměvavější hráč klubu, který má stále dobrou náladu.
V roce 2017 vyhrál silně obsazený mezinárodní turnaj Centrope Slovensko, ale také letní a pohodovou Krumsínskou hródu.
V roce 2018 vyhrál Stolínský křečák, čímž si jasně řekl o reprezentaci v kategorii Espoirs.